خدمــات کلینیــک

کار درمانی

فیزیوتراپی

تزریق اوزون و پی‌آرپی

ورزش درمانی

لیزر درمانی

تزریقات مفصلی عضلانی

مگنت تراپی

شاك ويو تراپی

آب درمانی

اولتراسوند

چرا کلینیــک دکتـــر فــلاح؟

0
بهداشت مجموعه
0
برخورد پرسنل با مشتری
0
کیفیت خدمات نسبت به قیمت
0
رضایتمندی بیمار

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
شرح مختصر از بیماری

مقـــالات